บริษัท พี.เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์รั้วคอนกรีต อัดแรงสำเร็จรูปที่มีชื่อว่า R-FENCE  และรับสร้างบ้านคอนกรีตอัดแรงกึ่งสำเร็จรูป ที่มีชื่อว่า R-HOME ชิ้นส่วนวัสดุที่นำมาก่อสร้าง    รั้วสำเร็จรูป R-FENCE และ บ้านกึ่งสำเร็จรูป R-HOME ถูกออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานด้วยความประณีต พิถีพิถัน และผลิตเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม ASTM

          ชิ้นส่วนคอนกรีตถูกเสริมด้วยลวดเหล็กกล้า PC Wire และอัดแรงเสริมกำลัง ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงด้วยกำลังอัดคอนกรีต 350 กก./ตร.ซม. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตจะผ่านการตรวจสอบความแข็งแรงจากสถาบันวิศวกรรมชั้นนำ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) : AIT และ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงของ รั้วสำเร็จรูป R-FENCE และ บ้านกึ่งสำเร็จรูป R-HOME  มีความ แข็งแรง คงทน ยาวนานตลอดการใช้งาน.

ผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป R-Fence

(คลิกดูทั้งหมด)

รั้วทึบเรียบ ความสูง 2.00 เมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เมตร (ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและฐานราก)

รั้วทึบเรียบ ความสูง 2.50 เมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เมตร (ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและฐานราก)

รั้วโคบาล 2 ชั้น , 3 ชั้น , 4 ชั้น (ราคารวมติดตั้ง 100 เมตรขึ้นไป) เริ่มวันนี้เป็นต้นไป (หากมีการเปลี่ยนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

รั้วทึบเรียบผสมลาย ( บวกเพิ่ม ลายละ 200 บาท/เมตร/ลาย ) **ราคาเฉพาะลายเท่านั้น

ผลิตภัณท์บ้าน

(คลิกดูทั้งหมด)

ผลงานที่ผ่านมา “รั้ว”

(คลิกดูทั้งหมด)

ผลงานที่ผ่านมา “บ้าน”

(คลิกดูทั้งหมด)

แจ้งปรับราคาบ้าน R-Home ปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งปรับราคาบ้าน R-Home

ปรับขึ้นราคาบ้าน R-Home มีผล 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด (คลิกดูทั้งหมด)

โปรชัวร์รั้ว R-Fence

อ่านเพิ่มเติม

ตัวอย่างแบบแปลนรั้วแบบที่ 2

อ่านเพิ่มเติม