การประกอบติดตั้ง


ส่วนประกอบของรั้ว 

     ผลิตภัณฑ์รั้ว R-FENCE ถูกออกแบบให้ส่วนประกอบของรั้วแยกออกเป็นอิสระ และผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชิ้นส่วนรั้วเสริมด้วยลวดเหล็ก PC Wire พร้อมอัดแรงเสริมกำลัง เพื่อให้ชิ้นส่วนคอนกรีตของรั้วมีความแข็งแรงสามารถรับกำลังได้สูง
     ดังนั้น....เมื่อนำชิ้นส่วนของรั้วสำเร็จรูปมาประกอบติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จะทำให้รั้ว R-FENCE เป็นรั้วที่มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และติดตั้งได้รวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งเวลาในการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายแรงงาน

 

ขั้นตอนการติดตั้งรั้ว R-FENCE

ในแต่ละโครงการอาจมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินในพื้นที่หน้างาน
» การติดตั้งรั้วในสภาพพื้นที่หน้างานปกติ

» 1. สำรวจพื้นที่ วัดระยะแนวเขตและระดับความสูงตามสภาพพื้นที่ เพื่อกำหนดตำแหน่งวางหมุดตอกเสาเข็ม

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/in04-1.png

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/comp04.jpg

 

» 2. กดเสาเข็มหรือทำฐานแผ่ ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นดิน ตามโครงสร้างที่วิศวกรกำหนด

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/in04-2.png

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/comp05.jpg

 

» 3. ติดตั้งฐานราก โดยขุดหลุมเทคอนกรีต ปรับระดับ และวางตอม่อสำเร็จรูปลงบนหัวเสาเข็ม

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/in04-3.png

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/comp06.jpg

 

» 4. ติดตั้งเสารั้ว โดยนำเสารั้วประกอบติดตั้งภายในตอม่อ หรือฐานรากที่ทำไว้มั่นคงแล้ว และปรับระดับเสาทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ พร้อมทั้งเทคอนกรีตยึดเสากับฐานราก

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/in04-4.png

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/comp07.jpg

 

» 5. ติดตั้งแผ่นผนังรั้ว ด้วยการนำคานคอดินมาประกอบ ติดตั้งก่อน แล้วนำแผ่นผนังรั้ว ทับหลัง และบัวหัวเสาติดตั้งตามลำดับตามแบบที่ต้องการ พร้อมปรับระดับแผ่นให้สัมพันธ์กัน ทุกช่อง

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/in04-5.png

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/comp08.jpg

 

» 6. เก็บงาน โดยยึดประสานรอยต่อต่างๆ ด้วยคอนกรีตและซีเมนต์กาวและตรวจสอบสภาพโดยรวม พร้อมเก็บงานอื่นๆให้เรียบร้อย

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/in04-6.png

http://www.readyfence.net/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94/2015/images/comp09.jpg