ข่าวสารและบทความ

บทความ

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ดีไหม ?

รั้วสำเร็จรูป R-Fence เป็นตัวเลือกที่ดี โดยมีข้อดีที่น่าสนใจดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ผสมลาย

ลูกค้าสามารถเลือกแบบและลาย รั้วR-FENCE ที่ออกแบบไว้แล้ว นำมาผสมผสานกันให้เป็นลายเฉพาะตามความเหมาะสมโดยไม่ซ้ำแบบใคร

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป & การครอบครองปรปักษ์

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-Fence เป็นทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ปกป้อง สิทธิ์บ้านหรือที่ดินของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหักับ บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด จากการร่วมบริจาคทรัพย์ สร้าง รั้วสำเร็จรูป ให้กับโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

บริจาค รั้วสำเร็จรูป แด่โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

รั้วสำเร็จรูป R-Fence บริจาครั้ว ให้กับ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันความปลอดภัยในกับชีวิตและทรัพย์สินให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ถวายรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง เจ้าอาวาสวัดบัวลอย จ.สระบุรี

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ภายใต้ บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด ถวายรถไฟ้ 6 ที่นั่ง ให้ท่านเจ้าอาวาส เพื่อเดินทางระหว่างวัด และ โรงพยาลส่งเสริมสุขตำบล บัวลอย

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินและสิ่งของให้ รร.บ้านห่วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์

บริษัท พี.เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด และผู้ร่วมสนับสนุน มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านห่วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ฐานปฏิบัติการจุดเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน จ.เชียงใหม่

มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับฐานปฏิบัติการจุดเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน บ้านหลักแต่ง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินปรับปรุงอาคารเรียน ย่านเขตชายแดน จ.เชียงใหม่

รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน ย่านเขตชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม