บริจาค รั้วสำเร็จรูป แด่โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


×
×
×
×

กิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหักับ บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด จากการร่วมบริจาคทรัพย์ สร้าง รั้วสำเร็จรูป ให้กับโรงเรียน


รั้วสำเร็จรูป R-Fence ถวายรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง เจ้าอาวาสวัดบัวลอย จ.สระบุรี

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ภายใต้ บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด ถวายรถไฟ้ 6 ที่นั่ง ให้ท่านเจ้าอาวาส เพื่อเดินทางระหว่างวัด และ โรงพยาลส่งเสริมสุขตำบล บัวลอย


ฐานปฏิบัติการจุดเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน จ.เชียงใหม่

มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับฐานปฏิบัติการจุดเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน บ้านหลักแต่ง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่


รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินและสิ่งของให้ รร.บ้านห่วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์

บริษัท พี.เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด และผู้ร่วมสนับสนุน มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านห่วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่