รั้วสำเร็จรูป & การครอบครองปรปักษ์


×

การครอบครองปรปักษ์

     ท่านเจ้าของที่ดินอาจถูกผู้อื่นเข้าครอบครองที่ดินแทนได้ ถ้าไม่มีการระวังป้องกัน การเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น อาจเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์เคลื่อนที่ได้

หรืออสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น บ้านหรือที่ดิน มาเป็นของตน จะมี กฎหมายรองรับเรียกว่า "การครอบครองปรปักษั" ซึ่งอาจเรียกได้ว่า "การครอบครอง

ปรปักษ์" คือการแย่งกรรมสิทธิ์จากผู้อื่นเข้าครอบครองแทนเจ้าของเดิม แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จะเข้าครอบครองปรปักษ์ต้องเป็นไปโดยสงบ เปิดเผย

มีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของ และได้ครอบครองสิทธิ์นั้นมาแล้วตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นเจ้าของทรัพย์บ้านหรือที่ดิน ควรมีการระวังป้องกันรักษาสิทธิ์ของตนเองให้พ้นจาก

การถูกผู้อื่นเข้าครอบครองสิทธิ์แทนตน โดยใช้วิธีทางกฎหมายที่เรียกว่า "การครอบครองปรปักษ์"

 

      การสร้างรั้วล้อมรอบอสังหาริมทรัพย์บ้านหรือที่ดิน เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิทธิ์ เพื่อให้พ้นจากการถูกเข้าครอบครองปรปักษ์จากผู้อื่น และเป็นการระวังป้องกันการรุกราน

อาณาเขตของตนจากสัตว์หรือบุคคลภายนอกอีกด้วย

 

      รั้วคอนกรีตอัดแรง R-Fence เป็นทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ปกป้องสิทธิ์บ้านหรือที่ดินของตนเอง เพราะรั้วคอนกรีตอัดแรง R-Fence สวยงาม แข็งแรง

ทนทาน ประหยัดทั้งเวลาและค่าก่อสร้าง เนื่องจากเป็นรั้วที่ไม่ต้องก่ออิฐและฉาบปูนมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสม

 

×
×
×
×

บทความอื่นๆ

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ผสมลาย

ลูกค้าสามารถเลือกแบบและลาย รั้วR-FENCE ที่ออกแบบไว้แล้ว นำมาผสมผสานกันให้เป็นลายเฉพาะตามความเหมาะสมโดยไม่ซ้ำแบบใคร


รั้วสำเร็จรูป R-Fence ดีไหม ?

รั้วสำเร็จรูป R-Fence เป็นตัวเลือกที่ดี โดยมีข้อดีที่น่าสนใจดังนี้