ผู้เข้าชม 700,440 คน กำลังใช้งาน 0 คน

           บริษัท พี.เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์ รั้วคอนกรีต อัดแรงสำเร็จรูปที่มีชื่อว่า R-FENCE  และรับสร้างบ้านคอนกรีตอัดแรง กึ่งสำเร็จรูป ที่มีชื่อว่า R-HOME ชิ้นส่วนวัสดุที่นำมาก่อสร้าง รั้วสำเร็จรูป R-FENCE และ บ้านกึ่งสำเร็จรูป R-HOME ถูกออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานด้วยความประณีต พิถีพิถัน และผลิตเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม ASTM มาตรฐานกรมโยธาธิการและ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 

           ชิ้นส่วนคอนกรีตถูกเสริมด้วยลวดเหล็ก PC Wire และอัดแรงเสริมกำลัง ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงด้วยกำลังอัดคอนกรีต 350 กก./ตร.ซม. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตจะผ่านการตรวจสอบความแข็งแรงจากสถาบันวิศวกรรมชั้นนำ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) : AIT และ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงของ รั้วสำเร็จรูป R-FENCE และ บ้านกึ่งสำเร็จรูป R-HOME  มีความ แข็งแรง คงทน ยาวนานตลอดการใช้งาน


ผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป R-Fence

1. รั้วทึบเรียบ ความสูง 2.00 เมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เมตร (ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและฐานราก)

2. รั้วทึบเรียบ ความสูง 2.50 เมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เมตร (ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและฐานราก)

3. รั้วโคบาล 2 ชั้น , 3 ชั้น , 4 ชั้น (ราคานี้รวมค่าติดตั้ง จำนวน 100 เมตรขึ้นไป) **ราคาปกติ

4. รั้วทึบเรียบผสมลาย ( บวกเพิ่ม ลายละ 200 บาท/เมตร/ลาย ) **ราคาเฉพาะลายเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป R-Fence ทั้งหมด

ผลิตภัณท์บ้าน

ผลิตภัณท์บ้านทั้งหมด

ผลงานที่ผ่านมา “รั้ว”

ผลงาน “รั้ว” ทั้งหมด

ผลงานที่ผ่านมา “บ้าน”

ผลงาน “บ้าน” ทั้งหมด

บทความ

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ดีไหม ?

รั้วสำเร็จรูป R-Fence เป็นตัวเลือกที่ดี โดยมีข้อดีที่น่าสนใจดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ผสมลาย

ลูกค้าสามารถเลือกแบบและลาย รั้วR-FENCE ที่ออกแบบไว้แล้ว นำมาผสมผสานกันให้เป็นลายเฉพาะตามความเหมาะสมโดยไม่ซ้ำแบบใคร

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป & การครอบครองปรปักษ์

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-Fence เป็นทางเลือกหนึ่งที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ปกป้อง สิทธิ์บ้านหรือที่ดินของตนเอง

อ่านเพิ่มเติม
คลิกดูบทความทั้งหมด

กิจกรรมเพื่อสังคม

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ใหักับ บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด จากการร่วมบริจาคทรัพย์ สร้าง รั้วสำเร็จรูป ให้กับโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

บริจาค รั้วสำเร็จรูป แด่โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

รั้วสำเร็จรูป R-Fence บริจาครั้ว ให้กับ โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันความปลอดภัยในกับชีวิตและทรัพย์สินให้กับโรงเรียน ครู และนักเรียน ในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ถวายรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง เจ้าอาวาสวัดบัวลอย จ.สระบุรี

รั้วสำเร็จรูป R-Fence ภายใต้ บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด ถวายรถไฟ้ 6 ที่นั่ง ให้ท่านเจ้าอาวาส เพื่อเดินทางระหว่างวัด และ โรงพยาลส่งเสริมสุขตำบล บัวลอย

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินและสิ่งของให้ รร.บ้านห่วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์

บริษัท พี.เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด และผู้ร่วมสนับสนุน มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับโรงเรียนบ้านห่วยจะค่าน ตชด. อนุสรณ์ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

ฐานปฏิบัติการจุดเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน จ.เชียงใหม่

มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับฐานปฏิบัติการจุดเฝ้าตรวจป้องกันชายแดน บ้านหลักแต่ง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินปรับปรุงอาคารเรียน ย่านเขตชายแดน จ.เชียงใหม่

รั้วสำเร็จรูป R-Fence มอบเงินปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับนักเรียน ย่านเขตชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม
คลิกดูกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหมด