บริษัท พี.เอ็น. วัสดุคอนกรีต จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์ รั้วคอนกรีต อัดแรงสำเร็จรูปที่มีชื่อว่า R-FENCE  และรับสร้างบ้านคอนกรีตอัดแรง กึ่งสำเร็จรูป ที่มีชื่อว่า R-HOME ชิ้นส่วนวัสดุที่นำมาก่อสร้าง รั้วสำเร็จรูป R-FENCE และ บ้านกึ่งสำเร็จรูป R-HOME ถูกออกแบบโดยวิศวกรผู้ชำนาญงานด้วยความประณีต พิถีพิถัน และผลิตเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม ASTM มาตรฐานกรมโยธาธิการและ ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
 

           ชิ้นส่วนคอนกรีตถูกเสริมด้วยลวดเหล็ก PC Wire และอัดแรงเสริมกำลัง ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงด้วยกำลังอัดคอนกรีต 350 กก./ตร.ซม. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตจะผ่านการตรวจสอบความแข็งแรงจากสถาบันวิศวกรรมชั้นนำ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) : AIT และ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนคอนกรีตอัดแรงของ รั้วสำเร็จรูป R-FENCE และ บ้านกึ่งสำเร็จรูป R-HOME  มีความ แข็งแรง คงทน ยาวนานตลอดการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์รั้วสำเร็จรูป R-Fence

(คลิกดูทั้งหมด)

1. รั้วทึบเรียบ ความสูง 2.00 เมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เมตร (ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและฐานราก)

2. รั้ว Extra ความสูง 2.00 เมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เมตร (ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและฐานราก)

3. รั้วทึบเรียบ ความสูง 2.50 เมตร จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 เมตร (ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและฐานราก)

4. รั้วโคบาล 2 ชั้น , 3 ชั้น , 4 ชั้น (ราคานี้รวมค่าติดตั้ง จำนวน 100 เมตรขึ้นไป)

5. รั้วทึบเรียบผสมลาย ( บวกเพิ่ม ลายละ 200 บาท/เมตร/ลาย ) **ราคาเฉพาะลายเท่านั้น

ผลิตภัณท์บ้าน

(คลิกดูทั้งหมด)

ผลงานที่ผ่านมา “รั้ว”

(คลิกดูทั้งหมด)

ผลงานที่ผ่านมา “บ้าน”

(คลิกดูทั้งหมด)

แจ้งปรับราคาบ้าน R-Home

ปรับขึ้นราคาบ้าน R-Home มีผล 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม

ถวายรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง เจ้าอาวาสวัดบัวลอย จ.สระบุรี

29 ตุลาคม 2563 บริษัท พี.เอ็น.วัสดุคอนกรีต จำกัด โดย คุณนุจรี พร้อมกลุ่มเพื่อน และทีมงาน นำรถไฟฟ้า 6 ที่นั่ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ถวาย พระครูพัฒนกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดบัวลอย จ.สระบุรี และถวายอาหารเพล แด่พระสงฆ์ ขออนุโมทนาบุญ แด่ลูกค้าทุกท่านมา ณ โอกา

อ่านเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด (คลิกดูทั้งหมด)

ตัวอย่างแบบแปลนรั้วแบบที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

แบบแปลนบ้าน

อ่านเพิ่มเติม